Partneři

Roman Češka

Roman ČEŠKA

Téměř 9 let se ve vrcholných funkcích podílel na řízení české privatizace. Jako náměstek ministra privatizace a výkonný předseda FNM spoluvytvořil systém privatizace, metodiku dražeb, soutěží, výběrových řízení, systém prevence proti neplatičům a vymáhání pohledávek. Podílel se na řízení, finanční restrukturalizaci a privatizaci strategických podniků a bank, k úspěchu dovedl řadu jednání se zahraničními investory. K nejúspěšnějším patří vstup konsorcia TELSOURCE do SPT TELECOM, vstup NOMURY do IPB, a.s., uzavření dodatku smluv ŠKODA - VOLKSWAGEN a restrukturalizace skupiny AERO. Mezinárodní zkušenosti a kontakty získal jako zástupce ČR v C.E.E.P.N., v privatizační skupině OECD a v rámci poradenské činnosti pro C.E.E.P.N., UNIDO, UNDP a OECD na Ukrajině, v Rusku, Rumunsku, Bulharsku, Uzbekistánu, ve Vietnamu a v Číně. Jako poslanec Parlamentu ČR byl členem hospodářského výboru sněmovny a členem delegace v OBSE.

Karel KŘÍŽ

Poradce pro oblast krizového managementu, zpracování úvěrů, vyhledávání investic, zprostředkování obchodních i neobchodních kontaktů, řešení pohledávek. Známý je především jako přední český ekonomický analytik a komentátor. Pět let se podílel na řízení Lidových novin jako zástupce šéfredaktora a člen představenstva. Působil jako poradce předsedy výkonného výboru FNM, jako člen dozorčí rady Nové Huti Ostrava a.s. a jako člen představenstva Sokolovské uhelné a.s. Cenné zkušenosti a kontakty získal v Ekonomickém ústavu ČSAV, kde se zabýval bankovnictvím a úvěry.

Karel Kříž
Petr Čermák

Petr ČERMÁK

Vystudovaný ekonom před rokem 1991 pracoval na ministerstvu financí a připravoval metodiku účetnictví. V letech 1991 - 1995 pracoval jako náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, poté jako 1. místopředseda výkonného výboru FNM ČR (1995 –1998). Řadu zkušeností získal v dozorčí radě Komerční banky a ve statutárních orgánech řady významných společností. V letech 1999 až 2000 pracoval jako auditor renomované auditorské firmy Arthur Andersen a jako jednatel společnosti Callino. V současnosti vede v rámci VALUE ADDED tým auditů a podílí se na finančních a ekonomických analýzách a oceňování.

Miloš KAČÍREK

Absolvent dvou vysokých škol (VŠE Praha, obor Zahraniční obchod a Právnická fakulta UK) působí jako poradce z oboru ekonomie i práva. V roce 2007 získal doktorát na PF UK na téma Spravedlnost ve starověké hebrejské tradici. Přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze, byl dlouholetým členem Národohospodářského ústavu J., Z. a M. Hlávkových. Klade důraz na etiku v podnikání a podporu neziskového sektoru. Pomáhal založit několik neziskových organizací a podílel se na jejich řízení. Absolvoval 3letý kurs o vedení Million Leaders Mandate (Equip) Johna Maxwella. Ve společnosti vede tým věnující se organizaci veřejných zakázek a výběrových řízení.

Miloš Kačírek
Milan Novák

Milan NOVÁK

Finanční analytik s podnikovou zkušeností a se zvláštním kurzem oceňování. Praktické zkušenosti získával v devadesátých letech jako finanční ředitel výrobních podniků. Je autorem analýzy firemních nákladů v podniku Transporta Chrudim, a.s. a projektu optimalizace firemních nákladů, návrhu na nové organizační uspořádání a jeho realizace ve společnosti Prokop, a.s. Pardubice. V rámci VALUE ADDED vede tým finančních analýz a oceňování.

Tomáš POLÁK

Investiční a ekonomický konzultant s 8 lety praxe v řídících funkcích české privatizace. Jako ředitel odboru ministerstva privatizace a později jako člen výkonného výboru FNM odpovídal za tým zahraničních investičních bankéřů, který pod jeho vedením uzavřel transakce v objemu 3 mld. USD, zavedl počítačový a informační systém, systém obchodování FNM na kapitálovém trhu a systém dozoru FNM při ekologických sanacích privatizovaných podniků. Z pozice člena a poté předsedy představenstva AERO Holding a.s. a předsedy dozorčí rady LETKA a.s. se podílel na restrukturalizaci leteckého průmyslu a na jednání se strategickými investory v AERO Vodochody a.s. (BOEING), v LET Kunovice a.s. (AYRES) a ve WALTER a.s.

Tomáš Polák
Radim Kříž

Radim KŘÍŽ

Advokát, odborný asistent katedry práva VŠE v Praze, člen rozkladové komise Komise pro cenné papíry. Specializuje se na obchodní právo, burzovní právo a právo cenných papírů. V tomto oboru je autorem a spoluautorem řady vynikajících knih a publikací. Cenné zkušenosti získal z právní praxe v Centrotex a.s. a v Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Byl členem představenstev a dozorčích rad řady společností, např. VELAMOS a.s., LET Kunovice a.s., EXPANDIA Finance, a.s., a EXPANDIA Banky. Byl nejprve předsedou dozorčí rady a později představenstva AERO Holding a.s.

Kromě nás je však do činnosti na jednotlivých zakázkách zapojen široký okruh spolupracovníků, z nichž každý je odborníkem ve svém oboru podnikání. Zvláštní postavení mají naši spolupracující daňoví poradci, kteří zajišťují, aby byla každá řešená transakce ošetřena i z hlediska daňových dopadů.


 

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023