Revitalizace

Po prvotní analýze podniku, aktiv a pasiv, podnikatelského záměru a hlavních kontraktů vám navrhneme projekt ozdravení či posílení firmy. Navrhneme způsob profinancování nákladů nezbytně nutných k překonání krize, navrhneme a projednáme za vás s věřiteli, spoluvlastníky, s bankami a s případnými investory návrh finanční restrukturalizace, projekt kapitalizace nesplatitelných závazků či návrh smluvního či nuceného vyrovnání. Navrhneme redukci či naopak rozšíření segmentů výroby, které mají největší vliv na hotovostní toky, navrhneme okamžitá opatření v oblasti obchodu a minimalizace zásob. Projednáme za vás změnu podmínek obchodních a neobchodních smluv, které představují hlavní rizika pro vyhlášení konkurzu. Pomůžeme vám urychleně získat investora, který zajistí komplexní věcnou, výrobní a obchodní restrukturalizaci firmy. Podle potřeby vstoupíme na přechodnou dobu přímo do managementu a pomůžeme při řízení problémových oblastí.

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023