Prodeje, fúze, společné podniky

Poradenství při převodu či prodeji majetkových účastí.

Organizace prodeje podniku, fúze a společné podniky.

Máme v ČR ojedinělou zkušenost s prodejními transakcemi všeho druhu a rozsahu, s pořádáním dražeb, soutěží, výběrových řízení i z jednání s vybranými investory.

Základem úspěchu je správné ocenění aktiv, která jsou předmětem prodeje či fúze.

Provedeme pro vás ocenění a upozorníme vás na silné a slabé stránky, dáme vám informace o cenách obdobných transakcí a o okruhu potencionálních partnerů.

Navrhneme úměrnou a efektivní formu transakce včetně transakčních dokumentů, počínaje dražbami soutěžemi, konče přímým jednáním s konkrétními investory.

Zajistíme kvalitní podklady pro investory a oslovíme jich co nejširší okruh v tuzemsku i v zahraničí.

Vyhodnotíme nabídky, povedeme jednání a získáme pro vás maximální přínos.

U fúzí a společných podniků navrhneme majetkové vklady, stanovy, základní organizační a vnitřní normy nové společnosti, pravidla budoucí spolupráce a uspořádání, včetně akcionářských smluv.

Zajistíme uzavření transakce bezpečně, s minimálním rizikem a maximálním zajištěním, včetně veškerých transakčních dokumentů a náležitostí.

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023