Reference

Přestože významná část zkušeností, o kterou se VALUE ADDED při své činnosti opírá, je dána především minulou činností jednotlivých společníků, získala od konce roku 1999 společnost VALUE ADDED významnou řadu referencí od více než 400 klientů.

Restrukturalizace a podpora řízení
Administrace veřejných zakázek a jejich audity, administrace veřejných obchodních soutěží
Investiční poradenství
Procesní analýzy, reengineering, oceňování, audity a posudky
Ekologické služby
Podpora PR, prodejů a lobbying
Municipální klienti

 • Restrukturalizace a podpora řízení:

  • ROMO, a.s. – nákladová analýza a prosazení změn ve výrobě a obchodu, příprava finanční restrukturalizace a prosazení soudního vyrovnání věřitelů, nalezení investora;
  • Auto Motol BENI – pomoc při finanční restrukturalizaci a jednání s věřiteli, bankami a obchodními partnery,
  • ocenění a návrh finanční restrukturalizace hutních společností Z – Group (Železárny Veselí, Železárny Hrádek, Železárny Chomutov, VT Chomutov, Ferromet, Ferra, ČMOVS, Noval),
  • VÍTKOVICE a.s. – podpora strategického a finančního řízení skupiny společností ovládaných společností Vítkovice a.s.
  • RENDL svítidla s.r.o. – převzetí společnosti, finanční a věcná restrukturalizace
  • ocenění a návrh opatření umožňujících restrukturalizaci ekonomicky spjaté skupiny „Charouz“ (cca 40 společností převážně dealerství a servis Ford, Škoda, Mercedes, dále např. ABA – Air, Jihostroj Velešín, Jawa Moto, BPA),
  • ČKD Kutná Hora, a.s. - finanční restrukturalizace formou reorganizace v insolvenčním řízení
  • SCB Foundry, a.s. - návrh na reorganizaci, příprava reorganizačního plánu a vyjednání podpory věřitelů pro reorganizaci
  • Obden, s.r.o. - návrh finanční restrukturalizace formou reorganizace v insolvenčním  řízení
  • sloučení 2 příspěvkových organizací Správy pražských hřbitovů a Pohřebního ústavu HMP
 • Administrace veřejných zakázek a jejich audity, administrace veřejných obchodních soutěží:
   Administrace zakázek dle dle pravidel OPPIK, OPŽP, PRV a zákona o zadávání veřejných zakázek
   Do 30. 6. 2020 jsme v rámci programu OPPIK (resp. jeho předchůdce OPPI) administrovali přes 100 výběrových řízení v hodnotě přes 2,8 mld. Kč jako např.:
  • Linde Pohony s.r.o. - dodávky montovacích linek, lakovací linky, obráběcích center a vzduchotechniky v celkové hodnotě přes 380 mil Kč.
  • BIOENERGO–KOMPLEX s.r.o. - řízení na dodávku technologie elektrárny na výrobu elektrické energie z biomasy a řízení na stavební práce v celkové hodnotě 293 mil. Kč.
  • Pittsburgh Corning s.r.o. - dodávka mlýnu, třídiče, linky konečné úpravy, řezací linky  a přístavba skladu v celkové hodnotě více než 158 mil. Kč.
  • Kovolis Hedvikov a.s. - řízení na dodávku technologií tlakového lití kovu v polotuhém stavu metodou rheocasting, resp. s řízeným squeezem, dodávka průmyslového tomografu  v celkové hodnotě 173 mil. Kč.
  • Gumotex a.s. - řízení na dodávku nánosovací linky, laboratorního hnětiče, kaladru, lisu a chlazení v celkové hodnotě 132 mil. Kč.
  • Metaldyne Oslavany s.r.o. - řízení  na dodávku lisu a transferových zařízení v celkové hodnotě 130 mil. Kč.
  • NEONLAK s.r.o. - dodávka lakovací linky v celkové hodnotě 110 mil Kč.
  • TON a.s. - řízení na rekonstrukce vzduchotechnických zařízení, světlíků v budově a zateplení “ v celkové hodnotě 77 mil. Kč.
  • Meduna kalírna s.r.o. - Revitalizace areálu v hodnotě 59 mil. Kč.
  • Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. - dodávka protoypu stroje pro výrobu inovované sklovláknité výztužné textíliev celkové hodnotě 50 mil. Kč.
  • Strech International s.r.o. - dodávka 2 měřících strojů, CNC nástrojové brusky a 2 obráběcích center s paletovým systémem v hodnotě 47 mil Kč.
  • Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín - organizace zadávacího řízení zakázky "Dodávka a montáž technologického výrobního celku Inovovaná Výroba Chemických Specialit" (hodnota plnění 28,7 mil.Kč)
  • Galvanovna s.r.o. - Stavební úpravy firmy v hodnotě 20,5 mil Kč.
   Do 30. 6. 2020 jsme v rámci programu OPŽP administrovali výběrová řízení v hodnotě přes 800 mil. Kč, jako např.:
  • Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice - Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy - řízení na stavební práce v hodnotě více než 215 mil. Kč.
  • Svazek obcí Čistý Zlechovský potok - řízení „Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV“ - otevřené nadlimitní řízení na stavební práce v hodnotě více než 163 mil. Kč.
  • Obec Stará Ves - řízení na odkanalizování  obce I., II. a III. etapa v hodnotě více než 178 mil Kč.
  • Obec Markvartovice - řízení na odkanalizování obce I. a II.v hodnotě více než 170 mil Kč.
VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023