Podpora řízení

Po podrobné analýze vaší firmy identifikujeme vaše konkurenční výhody a navrhneme opatření, která povedou ke zvýšení hodnoty vaší firmy, ke zlepšení finanční situace, k úspěšné expanzi a k dlouhodobému růstu.

Nezávislý pohled zvnějšku vám může snížit náklady, zvýšit využití hmotných a nehmotných aktiv, optimalizovat finanční náklady a depozitní politiku, uspořádat výrobu a činnosti tak, aby docházelo k minimálním rizikům, prodlení a vícenákladům.

Pomůžeme s finančním a operačním plánováním a s odhadem budoucího vývoje ekonomického prostředí a makroekonomických indikátorů.

Můžeme vám získat nové obchodní kontakty a partnery, vyhledat investiční příležitosti, které posílí vaše postavení na trhu, diversifikují rizika a otevřou nové obory podnikání.

Prověříme tržní potenciál vašich výrobků a služeb, zhodnotíme trendy v poptávce na relevantním trhu, zpracujeme analýzu vašich konkurentů.

Máme mimořádnou zkušenost s vymáháním pohledávek a zaváděním prevence proti neplatičům, z jednání s investory, s bankami, s věřiteli, s obchodními partnery, s regulačními a státními úřady.

Prověříme využití potenciálu zaměstnanců a manažerů a navrhneme systém jejich motivace.

Zrevidujeme pro vás smluvní zajištění obchodních a investičních transakcí.

Pomůžeme vám řádně připravit, svolat a řídit valnou hromadu.

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023