Řešení pohledávek

Prověříme legitimnost vaší pohledávky či věřitelského nároku, situaci dlužníka, adekvátnost dosavadního postupu, oceníme návratnost pohledávky a doporučíme účinný soudní i mimosoudní postup řešení.

Zastoupíme vás v jednání s dlužníkem i s ostatními věřiteli, podáme návrhy k soudu, vůči vlastníkům i vůči ostatním věřitelům a obchodním partnerům.

Zastoupíme vás ve věřitelském výboru či při jednání se správcem konkurzní podstaty.

U pohledávek v konkurzu navrhneme způsob, jak urychlit konkurzní řízení a zkrátit termín uspokojení věřitelů. V případě životaschopných dlužníků navrhneme a zrealizujeme ve spolupráci s dlužníkem nebo s jeho věřiteli projekt, který povede k zachování činnosti.

 

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023