Organizace veřejných zakázek

Nabízíme zajištění organizace veřejných zakázek lde zákona o veřejných zakázkách nebo programu OPPIK či OPŽP i veřejných obchodních soutěží pro zadavatele a poradenství pro uchazeče ve výběrových řízení v celé škále příslušného procesu:

 • doporučení, jak nastavit zadávací řízení;
 • konzultace při vypracování podmínek zadávacích řízení s klientem, popř. s odpovědnými pracovníky poskytovatele dotace;
 • zpracování dokumentů pro oznámení veřejné zakázky včetně jejich zveřejnění;
 • poskytování zadávací dokumentace uchazečům;
 • podpora činnosti příslušných komisí;
 • zpracování a zveřejnění dokumentů o výsledcích zadávacího řízení;
 • vypracování zpráv zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky a ukončení zadávacího řízení;
 • obsluha profilu zadavatele, popř. informačního systému IS KP14+ nebo AES;
 • zkompletování dokumentace pro archivaci;
 • pomoc při přípravě smluv s vybraným uchazečem;
 • v případě vznesení námitek proti průběhu řízení vypracování stanoviska zadavatele, vypracování dokumentů vyžádaných orgány dohledu a provedení opatření uložených orgány dohledu.

Pro veřejné zadavatele nabízíme také službu auditu realizovaných veřejných zakázek.

Pro účastníky zadávacích řízení nabízíme pomoc při přípravě nabídek k získání veřejné zakázky.

Nahlédněte do našich referencí.

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023