Investice a akvizice

Nabízíme jedinečný přehled o českém trhu, o zahraničních investorech, kteří jsou zde aktivní, o možnostech financování investičních projektů.

Pomůžeme vám při zpracování podnikatelského záměru, investičního projektu, propočteme vám návratnost vynaložených prostředků.

Provedeme ocenění vybraného majetku a alternativních investičních možností. U podniků provedeme ocenění hodnoty aktiv, hodnoty podnikatelského potenciálu, budoucího cash-flow, manažerského a zaměstnaneckého potenciálu, tržního postavení na trhu a obchodní kontakty, prověříme účetní a právní náležitostí, finanční, právní, ekologická a věcná rizika.

Navrhneme vám optimální způsob financování vlastními a cizími zdroji, zpracujeme žádost o investiční úvěr a pomůžeme při jednání s bankami.

Umíme pomoci při emitování dluhopisů i akcií a při jednání se subjekty kapitálového trhu. Zastoupíme vás v jednání s dodavateli investic, se státními či regulačními orgány, s majiteli, věřiteli a hlavními obchodními partnery kupovaného podniku.

Zajistíme realizaci transakce včetně transakčních dokumentů a náležitostí.

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023